Wat gebeurde er reeds met het ingezamelde geld van 2017?