Wat gebeurde er met het ingezamelde geld van 2019?